< Назад

Ристовски Лазар

Филмови: 1998, БУРЕ БАРУТ (BURE BARUTA), актер, игран, Mact (Франција), Stefi S.A. (Грција), Градски кина (Македонија), Mine Films (Турција), Ванс (Југославија)

Филмографија:

1985: Јазол ( Главна улога, )
1998: Збогум на 20-тиот век ( Главна улога, )