< Назад

Смаќоски Бошко

Филмови: 1978 ЛЕТО ГОСПОДОВО '77, текст, документарен, Вардар филм

Филмографија:

1964: Додека владееше оризот ( Сценарио, )
1968: Споменик ( Сценарио, )