< Назад

Станоевски Цветан

Биографија: (с. Зашле, Демирхисарско, 5.03.1934 - Скопје, 17.02.2017) Филмски критичар, новинар, публицист. Во редакцијата на „Нова Македонија“ минал 22 години на разни должности и ангажмани, и ги покренува неделниците „Екран“ и „Починка“. Еден е од иницијаторите за покренување на вториот дневен весник „Вечер“ и член на неговиот прв уредувачки колегиум и уредник на културната рубрика. Во 1967 го покренува и станува одговорен уредник на третото издание на „Остен“.

Филмографија:

1965: Весници, весници ( Сценарио, )
2002: Тој патник, тоа око, таа Битола ( Сценарио, )