< Назад

Глумац Слободан

Биографија: (Приедор, 9.12.1919 - Белград, 23.07.1990) Новинар, преведувач и сценарист. Со новинарство започнал да се занимава во годините пред почетокот на Втората светска војна, кога соработува во весникот „Време“ и во списанието на Радио Белград. По ослободувањето на Југославија, продолжи да работи како новинар. Од 1950 до 1951 година бил на чело на Комитетот за кинематографија на Владата на Југославија. Покрај новинарството, тој преведувал и од германски и француски јазик. Се истакнал и како филмски сценарист. Добитник е на двете најголеми новинарски награди за животно дело - „Светозар Марковиќ“ и „Моша Пијаде“.

Филмографија:

1959: Три Ани ( Сценарио, )