< Назад

Голабовски Сотир

Биографија: (Струга, 1937 - )

Филмови: 1975 ЈАД, музиколог, игран, Вардар филм

Филмографија:

1966: Темели на солидарноста ( Избор на музика, )
1966: Град на две води ( Музика, )