< Назад

Поповски Владо

Филмографија:

1963: Скопски репортер бр. 1 ( Соработник, )
1963: Скопски репортер бр. 2 ( Соработник, )
1964: Скопски репортер бр. 4 ( Соработник, )
1964: Скопски репортер бр. 5 ( Соработник, )
1964: Скопски репортер бр. 6 ( Соработник, )
1968: Дебар 1967 ( Сценарио, )