< Назад

Станојковски Сергеј

Биографија: Студирал камера во Загреб, а магистрирал на ФАМУ, во Прага, отсек режија.


Награди: НЕВЕНА, игран филм, Награда за уметнички израз „Павел Јурачек“.

Филмографија:

2000: Македонија џез ( Режија, )
2005: Контакт ( Режија, )