< Назад

Василев Раде

Биографија: (Скопје, 1964 - ) Во 1986 година, во Лондон, посетува студии за костимографија и дизајн. Професионалната кариера ја започнува како асистент костимограф во МРТВ, во 1986. Потоа работи како костимограф за театрите во Македонија, како и на филмски и ТВ проекти.

Филмови: 1999-2003 Наше Маало, ТВ серија, костимограф

Филмографија:

2000: Гајда ( Костимографија, )
2000: Кавал ( Костимографија, )
2002: Најденка ( Костимографија, )
2005: Контакт ( Костимографија, )
2005: Години самотија ( Костимографија, )
2011: Ова не е американски филм ( Костимографија, )
2016: Елена ( Костимографија, )