< Назад

Пред октомвриските фестивали 1948

Производство: Вардар филм - Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 19 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 0

Година: 1948

Содржина: Мотиви од битот на македонскиот народ, преку неговата народна уметност презентирана со ткаенините, резбата, архитектурата, земјоделските култури специфични за ова поднебје, па се до народните песни и танци кои културно - уметничките друштва имаат можност да ги прикажат на фестивалите во Битола и Штип.

Автори:


Други соработници: асистент снимател -- Т. Божиновски тон -- М.Тричковиќ музичко водство -- Лида Фрајт; Б. Докмановиќ текстот го чита -- Тома Леов

Фотографии: