Интернационален фестивал на филмската камера „Браќа Манаки“

Адреса: 8-ми Март бр. 2а, 1000 Скопје, Р. Македонија

Контакт: Гена Теодосиевска, директорка на фестивалот

Локација: Битола

Време: септември (секоја година)

Телефон: ++389 2 3211 811

Факс: ++389 2 3211 811

Веб: www.manaki.com.mk

Email: info@manaki.com.mk