< Назад

Гајдов Стефан

Биографија: (Велес, 08.06.1905 - Охрид, 17.07.1992) Композитор, диригент и педагог.
Тој е првиот македонски образован музичар и еден од основоположниците во развојот на нашата музичка култура. Tоа се должи на неговото стратифицирано музичко образование, како композитор, диригент, музички организатор, а секако и во областа на музичката педагогија, посебно со првите учебници по предметот музичко во основните училишта.

Филмографија:

1954: Азот ( Музика, )
1954: Велигденски обичаи ( Музика, )