< Назад

Бојаџиски Борис


Награди: 1950 Одликуван е со указ на Владата на НРМ / „Радосно детство“

Филмографија:

1950: Радосно детство ( Сценарио, )
1954: Охрид ( Сценарио, )