< Назад

Заревски Бранко

Биографија: (Битола, 19.11.1920 - Скопје, 4.05.1979) Новинар, поет, критичар и публицист. Завршил средно образование. Работел како новинар и уредник во весникот „Нова Македонија“ и во Заедницата за издавачка дејност на „Нова Македонија“. Член на ДПМ од 1970 година. Најголем дел од неговата поезија не е зачувана, а преостанатиот дел е објавен посмртно во списанието „Современост” (1979).

Филмографија:

1965: Предизборни разговори ( Сценарио, )