< Назад

Никовски Киро

Филмографија:

1956: ПАЗ - Воена опасност ( Сценарио, )
1959: Нерадосни игри ( Сценарио, )
1959: Допири со смртта ( Сценарио, )