Сестри и брат Митевски Продукција

Адреса: Франклин Рузвелт бр.4-38; 1000 Скопје, Република Македонија

Контакт: Митевска Стругар Теона

Тип: Филмска и ТВ продукција

Останато:

Телефон: + 389 2 3064 455

Факс: + 389 2 3064 455

Веб: sistersandbrothersmitevski.com

Email: labina@sistersandbrothermitevski.com