< Назад

Филмски преглед бр. 14

Производство: Вардар филм - Скопје

Земја на потекло: Република Македонија

Род: Журнал

Времетраење: 11 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 35

Година: 1949

Содржина: „Скопје, маршал Тито меѓу задругарите“ / снимател - Трајче Попов; „За извршување на годишниот план пред рокот“ / снимател - Благоја Дрнков; „По примерот на Алија Сиротановиќ“ / снимател - Благоја Дрнков.

Автори:


Други соработници:

монтажа на музика -- Владимир Добровиќ
тон -- Драгутин Јелиќ