< Назад

Жито за народот

Производство: Филмско Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 10 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 0

Година: 1947

Содржина: Прикажан е откупот на житото од реколтата во 1947 година и е даден приказ на постигувањата во другите области на стопанството во НР Македонија.

Награди: 1948 Владата на ФНРЈ го одликува Трајче Попов за снимателска работа на “Жито за народот”

Автори:


Фотографии: