< Назад

Во пресрет на изборите

Производство: Вардар филм - Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 11 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 35

Година: 1957

Содржина: Преглед на економските и културни достигнувања на територијата на Македонија, од изборите во 1952 до 1957 година. Предизборна активност во Републиката.

Автори: