< Назад

Битолско поле

Производство: Вардар филм - Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 11 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 35

Година: 1970

Содржина: Мелиоративните зафати на подрачјето на Пелагонија и регулирањето на текот на Црна Река заради зголемување на обработливите површини на кои што ќе се одгледуваат високо сортни житни култури.

Автори:

Снимател: Петковски Љубе
Сценарио: Попов Трајче