< Назад

Теофиловски Ристо - Риџвеј

Биографија: (Еховец, Кичевско, 3.4.1928 - ) Филмски работник. Од 1937 живее во Скопје, каде завршил основно и средно образование. Учесник е во НОБ. Во 1947 за првпат се вработува во Првиот реонски комитет на КПМ. Од 1 август 1949 работи во „Вардар филм“, на работно место шеф на производство. Се истакнува во низа организаторски и продукциски задачи, за коишто се квалификува на курсевите во „Југославија филм“ во Белград и на практиката во „Триглав филм“ од Љубљана. Прекарот го добива за време на снимање, според името на американскиот генерал од Кореанската војна - Риџвеј. Кариерата, која покрај наведените филмографски единици вбројува и ангажман на филмови и на странски продукции и копродукции реализирани во Македонија („Дубровски“, „Капетан Леши“), ја завршува со пензионирањето во јуни 1983 година. Добитник е на повелби за учество во првите македонски играни филмови ФРОСИНА и ВОЛЧА НОЌ. Живее во Скопје.

Филмови: 1953 КОЈ Е КРИВ, организатор, документарен, Вардар филм 1953 ПОЖАР, организатор, документарен, Вардар филм 1964 СКОПЈЕ '63, организатор, документарен, Вардар филм, Јадран филм Загреб 1965 ДЕНОВИ НА ИСКУШЕНИЕ, водач на снимање, игран, Вардар филм 1967 КАДЕ ПО ДОЖДОТ, водач на снимање, игран, Вардар филм 1967 МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА, водач на снимање, игран, Вардар филм 1967 МЕМЕНТО, водач на снимање, игран, Вардар филм 1968 ПЛАНИНАТА НА ГНЕВОТ, водач на снимање, игран, Вардар филм 1969 ПО ТРАГИТЕ НА ПРИЈАТЕЛСТВОТО, организатор, документарен, Вардар филм 1969 РЕПУБЛИКАТА ВО ПЛАМЕН, водач на снимање, игран, Вардар филм 1970 ЦЕНАТА НА ГРАДОТ, водач на снимање, игран, Вардар филм 1971 МАКЕДОНСКИОТ ДЕЛ ОД ПЕКОЛОТ, водач на снимање, игран, Вардар филм 1971 ЦРНО СЕМЕ, водач на снимање, игран, Вардар филм 1975 ЈАД, водач на снимање, игран, Вардар филм 1980 ВРЕМЕ ВОДИ, водач на снимање, игран, Вардар филм, Македонија филм 1987 ХМС ПЕЛАГОНИЈА, организатор, документарен, Вардар филм

Филмографија:

1952: Бели мугри ( Организатор на снимање, )
1953: Миравска свадба ( Организатор на снимање, )
1955: Волча ноќ ( Директор на филм, )
1955: Комитска легенда ( Организатор на снимање, )
1957: Средновековни фрески во Македонија ( Организатор на снимање, )
1957: Сонце зад решетки ( Организатор на снимање, )
1959: Три Ани ( Организатор на снимање, )
1959: Виза на злото ( Организатор на снимање, )
1959: Прилеп, вчера и денес... ( Организатор на снимање, )
1959: Дубровски ( Организатор на снимање, )
1961: Мирно лето ( Организатор на снимање, )
1961: Детето од колоната ( Директор на филм, )
1961: Македонија 1941 ( Директор на филм, )
1963: Македонија 1942 ( Организатор на снимање, )
1964: Под исто небо ( Организатор на снимање, )
1964: Кратовско злато ( Организатор на снимање, )
1964: Светлостите во канон заклучени ( Организатор на снимање, )
1965: Селидби ( Организатор на снимање, )
1966: До победата и по неа ( Организатор на снимање, )
1966: Малон ( Организатор на снимање, )
1968: Дебар 1967 ( Организатор на снимање, )
1968: Прилепски хидросистем ( Организатор на снимање, )
1970: Свадба на Шарпланинецот ( Организатор на снимање, )
1970: Кирил и Методиј ( Организатор на снимање, )
1972: Град на човечко препознавање ( Организатор на снимање, )
1972: 11 Октомври, фабрика за заварени цевки и профили ( Организатор на снимање, )
1973: 99 ( Организатор на снимање, )
1974: Рацин ( Организатор на снимање, )
1975: Кочо Солев Рацин ( Организатор на снимање, )
1976: Фазил Хисни Дагларџа ( Организатор на снимање, )
1976: Козите ... и друго по десет години ( Организатор на снимање, )
1976: Австралија, Австралија ( Организатор на снимање, )
1976: Кајак ( Организатор на снимање, )
1976: Ден кога се проштева ( Организатор на снимање, )
1977: Очите мора да гледаат а срцето спие ( Организатор на снимање, )
1977: Тулгеш ( Организатор на снимање, )
1978: Џафра ( Организатор на снимање, )
1978: ХЕ Шпиље ( Организатор на снимање, )
1979: Голгота ( Организатор на снимање, )
1979: Рафаел Алберти ( Организатор на снимање, )
1979: Дае ( Организатор на снимање, )
1979: Ежен Гилвик ( Организатор на снимање, )
1981: Во посета на Преспа... Струга... Охрид... ( Организатор на снимање, )
1982: Мостови - Струшки вечери на поезијата ( Организатор на снимање, )