< Назад

Средновековни фрески во Македонија

Производство: Вардар филм - Скопје

Род: Документарен филм

Времетраење: 13 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: во боја

MM: 35

Година: 1957

Содржина: Филмот ги покажува богатството и убавините на фреските во неколку познати цркви во Македонија, меѓу нив и во оние што се живописани од познатите мајстори Михајло и Еутихие.

Автори:


Други соработници:

текст -- Томе Момировски
стручен консултант -- Коста Балабанов
асистент на сниателот -- Васе Василевски

Фотографии: