< Назад

Јанев Васил

Филмови: 2000 ГЛАС, асистент на светло, Министерство за култура на Р. Македонија, МТВ

Филмографија:

1993: Светло сиво / Ѓавол во срцето ( Светло, )
2002: Судијата ( Светло, )
2004: Како убив светец ( Светло, )
2004: Списокот на Тони Манџа ( Светло, )
2005: Години самотија ( Светло, )