< Назад

Филмски преглед бр. 2

Производство: Вардар филм - Скопје

Земја на потекло: Република Македонија

Род: Журнал

Времетраење: 13 минути

Тип: Филмска лента

Техника: стандард

Звук: Да

Во боја: црно-бел

MM: 35

Година: 1948

Содржина: „Битола и Штип - Фестивалите на македонските народни игри и песни“; „Во Штип“ / снимил - Мишо Стојановиќ; „Во конфекционата фабрика Прогрес“; „Богата жетва на ориз во првата година на петгодишниот план“.

Автори:

Снимател: Попов Трајче
Асистент снимател: Христовски Никола, Недков Кочо
Редактор: Камберски Јово

Други соработници:

монтажа на музика -- Лилјана Шоља

Фотографии: