< Назад

Петровски Иван

Филмови: 1959 ДУБРОВСКИ, II асистент на камера, игран, Вардар филм - Скопје, Хеспериа филм - Рим

Филмографија:

1953: Миравска свадба ( Асистент снимател, )
1955: Стара чаршија ( Асистент снимател, )
1955: Тенда ( Асистент снимател, )
1955: Дервиши ( Асистент снимател, )
1956: Птиците доаѓаат ( Асистент снимател, )
1957: Полог (економски преглед) ( Асистент снимател, )
1957: Мерино ( Асистент снимател, )
1957: Подарок од веселиот молер ( Асистент снимател, )
1958: Охридско Езеро ( Асистент снимател, )
1958: По трагите на јагулите ( Асистент снимател, )
1959: Прилеп, вчера и денес... ( Асистент снимател, )
1959: Дневникот на еден клас ( Асистент снимател, )
1959: По врвиците на слободата ( Асистент снимател, )
1960: Сонце на младоста ( Асистент снимател, )
1960: Први Мај 1960 ( Асистент снимател, )
1961: Мирно лето ( Асистент снимател, )
1961: 11 Oктомври 1941-1961 ( Асистент снимател, )
1961: 13 Ноември 1961 ( Асистент снимател, )
1961: Градот на Вардар ( Асистент снимател, )
1961: Помеѓу две разделби ( Асистент снимател, )
1962: Страдни од вода - страдни за вода ( Асистент снимател, )
1962: Бараме леб ( Асистент снимател, )
1963: Нашата доверба ( Асистент снимател, )
1963: Василие Поповиќ - Цицо ( Асистент снимател, )
1963: Оваа пролет 1963 ( Асистент снимател, )
1973: Татко (Колнати сме, Ирина) ( Асистент снимател, )