< Назад

Недеска Верица

Филмографија:

2000: Тунел ( Актер, )
2001: Судбината како стаорец ( Главна улога, )
2003: Како лош сон ( Споредна улога, )
2003: Седум приказни за љубовта и свршувањето ( Актер, )
2004: Големата вода ( Главна улога, )
2004: Бал-кан-кан ( Споредна улога, )
2009: Созерцание ( Главна улога, )