< Назад

Мирчевски Петар

Филмографија:

1994: Пред дождот ( Споредна улога, )
2003: Бубачки ( Актер, )
2004: Како убив светец ( Споредна улога, )
2004: Големата вода ( Споредна улога, )
2004: Бал-кан-кан ( Споредна улога, )
2004: Илузија ( Споредна улога, )
2005: Контакт ( Споредна улога, )
2006: Тајната книга ( Споредна улога, )