< Назад

Андреевски Варнава

Филмографија:

1971: Придружници ( Тон, )
1975: Јад ( Асистент тон снимател, )
1979: Додека водата тивко шумоли ( Тон, )
1979: Ракувања ( Тон, )
1980: Оловна бригада ( Асистент тон снимател, )
1982: Сунет ( Тон, )
1983: Пецко - еден ден живот ( Тон, )
1983: Пецко - нафтен дериват ( Тон, )
2003: Скопје од спомените (документарна емисија) ( Тон, )
2003: Чекор пред времето ( Тон, )
2004: Андер ( Тон, )